Tarieven

Teamontwikkeling: Definitie, Belang en 5 Stadia

Teamontwikkeling: Definitie, Belang en 5 Stadia

Teamontwikkeling streeft ernaar om aan deze criteria te voldoen door middel van voortdurende reflectie en groei. Het kost tijd en toewijding om effectief te zijn en een team ontwikkelt zich niet van begin tot eind in één nacht. Niettemin moet het proces van teamontwikkeling worden onderhouden via langetermijnbewustzijn.

Waarom is Teamontwikkeling Belangrijk?

Net als bij het onderhouden van een tuin verliest een team zijn vermogen om te gedijen als het niet wordt onderhouden. Teamontwikkeling zorgt ervoor dat het team op de lange termijn kan gedijen. Door teamontwikkeling leren individuele teamleden meer over hun persoonlijke potentieel, taken en hun werk binnen het team. Teamontwikkeling brengt elk lid ook in contact met de talenten en rollen van andere leden. Dit versterkt de communicatie, productiviteit en het welzijn binnen het team.

Wat zijn de 5 Stadia van Teamontwikkeling?

De vijf stadia van teamontwikkeling zijn ontwikkeld door psycholoog Bruce Tuckman in 1965. Deze stadia van ontwikkeling zijn belangrijk om teamdynamiek te begrijpen en te beheren.

Vorming

Tijdens de “vormingsfase” maken de teamleden kennis met de basisaspecten van hun taak. Discussieonderwerpen in deze fase zijn onder meer het projectdoel, de rol van teamleden, basisregels en de aanwijzing van autoriteit. De vormingsfase is een soort huwelijksreisfase in teamwork: productiviteit is laag, maar de teamleden kennen elkaar nog te kort om conflicten te hebben.

Storming

Na de huwelijksreisfase begint het echte werk. Het project kan technische en interpersoonlijke uitdagingen met zich meebrengen. Individuele werkgewoonten, leiderschapsbeslissingen of communicatiestoringen kunnen spanningen binnen een team veroorzaken. Ergernis, frustratie en angst ontstaan hierdoor. Deze fase van teamontwikkeling staat bekend als storming.

Storming is het moeilijkste en minst productieve stadium van de ontwikkeling, maar is desalniettemin van vitaal belang voor het proces. Wanneer teamleden boos zijn op zichzelf, de taak of elkaar, leren ze wat de meeste disfunctie veroorzaakt. Met deze inzichten kunnen ze werken aan het oplossen van problemen en het opbouwen van vertrouwen binnen het team.

Norming

Als teamleden de oorzaken van conflicten begrijpen en aanpakken, begint de “norming-fase”. In deze fase begint het team de gewoonten en werkstijlen te ontwikkelen die zullen leiden tot een efficiënte samenwerking. Het team begint overeenstemming te bereiken over de manier waarop het zal samenwerken en de regels waaraan het zal voldoen. Het team krijgt meer vertrouwen in hun vermogen om het project af te ronden en het teamgevoel begint zich te ontwikkelen.

Performing

Na de norming-fase komt het team in de “performing-fase”. In deze fase is het team in staat om effectief te werken aan het gemeenschappelijke doel. Het team heeft een hoge mate van vertrouwen en begrip van elkaars sterke en zwakke punten. Het team is in staat om doelen te stellen, beslissingen te nemen en problemen op te lossen zonder dat er conflicten ontstaan. Het team is in staat om productief te werken en de gewenste resultaten te behalen.

Adjourning

De laatste fase van teamontwikkeling is de “adjourning-fase”. In deze fase wordt het project afgerond en worden de teamleden uit elkaar gehaald. Het team heeft het gemeenschappelijke doel bereikt en de teamleden hebben veel geleerd over samenwerking en zichzelf. Het is belangrijk om in deze fase tijd te besteden aan reflectie en feedback om te leren wat er goed ging en wat er verbeterd kan worden voor toekomstige projecten.

Conclusie

Teamontwikkeling is een belangrijk proces dat elk team moet doorlopen om succesvol te zijn. Door middel van reflectie en groei kunnen individuele teamleden hun potentieel ontdekken en effectiever samenwerken. De 5 stadia van teamontwikkeling, vorming, storming, norming, performing en adjourning, helpen teams te begrijpen waar ze zich bevinden in hun ontwikkeling en hoe ze kunnen werken aan het bereiken van hun doelen. Het is belangrijk om teamontwikkeling als een langetermijnproces te beschouwen dat constant moet worden onderhouden en verbeterd om een succesvol team te blijven.

Deel dit artikel

More recent articles